Alvydo Katino rinkimų programa

Alvydo Katino rinkimų programa

Alvydo Katino rinkimų programa

LSDP kandidato į Utenos rajono savivaldybės tarybos narius - merus Alvydo Katino rinkimų programa.

Įsipareigoju:

√ vykdyti LSDP, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų, Lietuvos laisvės sąjungos, partijos Tvarka ir teisingumas Utenos skyrių rinkimines programas;

√ įgyvendinti Utenos rajono, kaip regioninio traukos centro, kuriame sudarytos sąlygos tvariai pramonei, smulkiajam ir vidutiniam verslui bei turizmui plėtoti, bendruomenės gyvenimo kokybei, sveikatai užtikrinti, viziją, pirmenybę teikiant palankios aplinkos verslui, investicijoms sudarymui bei paramos jaunai šeimai didinimui;

√ efektyvinti viešąjį sektorių, atsisakant nereikalingo turto, racionalizuojant įstaigų tinklą, perduodant dalį viešųjų paslaugų verslui, bendruomenėms;

√ kontroliuoti savivaldybės įmonių, vadovų veiklą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos;

√ parengti ilgalaikę biudžetinėse įstaigose dirbančių kultūros, socialinių, sveikatos darbuotojų atlyginimų didinimo strategiją;

sudaryti nuolatinę Ugdymo turinio ir pedagogų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo komisiją pasiūlymams Vyriausybei teikti;

plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą kaimiškose vietovėse, patvirtinti šių paslaugų kokybės ir prieinamumo standartus;

plėsti jaunimo erdvių, dienos centrų tinklą;

√ mažinti jaunimo nedarbą, emigraciją, siekiant, kad savivaldybės tarybai būtų suteiktos teisės įgyvendinti darbo rinkos priemones bei tapti Utenos kolegijos, Utenos regioninio profesinio mokymo centro dalininku;

teikti mokesčių lengvatas įmonėms, kuriose darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis siekia šalies vidurkį;

rengti gyventojų apklausas, siekiant sužinoti, ar jie sutiktų, kad į savivaldybės tvirtinamus paslaugų, mokesčių tarifus būtų įtraukti bendruomenei svarbių projektų kaštai;

pateisinti Utenos, kaip laimingų žmonių miesto, įvaizdį.

Neatlygintina politinė reklama, parengta paties kandidato

Close