Utenos bičiuliai susibūrė į vakaronę

Utenos bičiuliai susibūrė į vakaronę

LSDP Utenos skyriaus nariai surengė bičiulišką vakaronę - atsisveikinimą su vasara. Vakaronė buvo surengta bičiulių Birutės ir Donato Kubilių sodyboje. Nuoširdžiai jiems dėkojame už šiltą priėmimą. Vakaronėje dalyvavo gausus būrys bičiulių, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, skyriaus pirmininkas Egidijus Šinkūnas, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, bičiuliai Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai ir kt. Šventinėje vakaronėje buvo visko: jubiliatų apdovanojimo, sportinių žaidimų, bičiulių komandų ištvermės ir jėgos išbandymo, muzikos, dainų ir geros nuotaikos. Jos nesugadino net netikėtai prapliupęs gausus lietus.   #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #galle ...

Moterų klubas atsinaujina ir tęsia veiklą

Moterų klubas atsinaujina ir tęsia veiklą

Įvyko Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) Utenos miesto (rajono) klubo atkūrimo susirinkimas. Į jį atvyko garbios viešnios: LSDMS pirmininkė Orinta Leiputė, atsakingoji sekretorė Aurelija Lankelienė. Susirinkime taip pat dalyvavo Utenos skyriaus pirmininkas Egidijus Šinkūnas, pirmininko pavaduotojas Ignas Vaškelis, ankstesnio klubo tarybos narės. Susirinkime buvo išrinkta nauja klubo vadovybė. Klubui nuo šiol vadovaus Asta Šuminienė, jos pavaduotojomis tapo Kristina Pupkuvienė ir Marina Žiezdrienė, sekretore – Laura Araminaitė.Naują vadovybę sveikino LSDMS pirmininkė Orinta Leiputė, skyriaus pirmininkas Egidijus Šinkūnas. Susirinkimo metu taip pat buvo priimtos naujos narės, buvo išklausyta ankstesnio klubo veiklos ataskaita, kurią pristatė laikinai pirmininkės pareigas ėjusi Danutė Inčirauskienė, kalbėta apie klubo veiklą, jos plėtrą, naujų narių prit ...

Alvydas Katinas: „Kiekvieno kandidato į savivaldybės merus priedermė – aiškiai suformuoti krašto, kuriam jis siekia vadovauti, misiją bei plėtros viziją“

Alvydas Katinas: „Kiekvieno kandidato į savivaldybės merus priedermė – aiškiai suformuoti krašto, kuriam jis siekia vadovauti, misiją bei plėtros viziją“

Alvydas Katinas Utenos rajono savivaldybės meru dirba nuo 2003-ųjų. Pastarieji penkiolika metų Utenai buvo labai produktyvūs. Net nesigilinant į ekonominius dalykus, plika akimi paste­bima, kad Utena iš nušiurusio provincijos miestelio tapo Rytų Aukštaitijos regiono lyderiu. Apie Uteną, miesto ir rajono laukiančius pokyčius, tiesioginius merų rinkimus bei pa­siryžimą siekti perrinkimo dar vienai kadencijai – ir kalbamės su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu. Gerbiamas mere,  pirmiausia papasakokite apie save... Gimiau Utenoje. Augau Juknėnuose, čia baigiau pradinę, po to – Daugailių aštuonmetę, Utenos antrąją vidurinę mokyklą (dabar – Rapolo Šaltenio progim­nazija) ir tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą. Save laikau ne tik uteniškiu, bet ir juknėniškiu, daugailiškiu. Atlikdamas pedagoginę praktiką dabartinė­je „Saulės“ gimnazijoje, nusižiūrėjau s ...

Pranas Treinys: „Palaikau Alvydą Katiną“

Pranas Treinys: „Palaikau Alvydą Katiną“

Mieli uteniškiai, Esu nuo pat vaikystės suaugęs su savo gimtine. Visą savo sąmoningą gyvenimą rašiau ir vis dar teberašau linksmas ir graudžias sakmes apie Utenos kraštą... ir labai džiaugiuos, kai sulaukiu palankaus ataido, keliančio mano kūrybinius sparnus... Taip jau išėjo, jog pačioj savo literatūrinio darbo pradžioj, dar sovietų laikais, „Vagai“ išleidus mano pirmąjį romaną „Ančiuko kryžius“, mane, kuktiškėną, labai nelauktai, tiesiog gatvėj, tėviškai apsikabino ir šiltu, gero linkinčiu žodžiu apdovanojo mūsų poezijos klasikas juknėniškis Antanas Miškinis... ...aš tada jaučiaus kaip ant kumelio užkeltas jaunas raitojas... ...o va šiais Nepriklausomybės laikais kitas juknėniškis, poetas ir dargi pats Utenos atlapaširdis meras Alvydas Katinas, lyg tęsdamas Antano  tradiciją, ėmė ir apsikabino mane, jau nebejauną… ir ne vieną, o daug sykių… ne tik  Antano ir M ...

Alvydas Katinas: „Išlikime vieningi ir susitelkę“

Alvydas Katinas: „Išlikime vieningi ir susitelkę“

Mieli gimtojo krašto žmonės, Sekmadienį vykę savivaldybių tarybų ir merų rinkimai buvo nemenkas iššūkis man, kaip kandidatui į Utenos rajono savivaldybės merus, ir partijų Utenos skyriams, rėmusiems mane. Šie rinkimai, kuriuose merus tiesiogiai rinkote antrą kartą, buvo puiki proga  suskaičiuoti prabėgusių ketverių metų „viščiukus“: ar buvo pateisinti visi Jūsų, rinkėjų, lūkesčiai, ar visi pažadai buvo įvykdyti, ar tie siekiai, kuriuos nusibrėžiau prieš ketverius metus, buvo įgyvendinti. Pasiektas balsavimo rezultatas – 42,08 proc. balsų – parodė: šiandien turiu didžiausią Jūsų, uteniškių, pasitikėjimą. Jūsų balsai – mano darbo įvertinimas, suteikiantis galimybę varžytis antrame ture. Tai kartu ir raginimas bei įpareigojimas  dar aktyviau dirbti Jūsų, Utenos krašto žmonių, labui. Mielieji, nuoširdžiai dėkoju Jums už aktyvų dalyvavimą savivaldybių tarybų ir tiesio ...

Alvydo Katino rinkimų programa

Alvydo Katino rinkimų programa

LSDP kandidato į Utenos rajono savivaldybės tarybos narius - merus Alvydo Katino rinkimų programa. Įsipareigoju: √ vykdyti LSDP, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų, Lietuvos laisvės sąjungos, partijos Tvarka ir teisingumas Utenos skyrių rinkimines programas; √ įgyvendinti Utenos rajono, kaip regioninio traukos centro, kuriame sudarytos sąlygos tvariai pramonei, smulkiajam ir vidutiniam verslui bei turizmui plėtoti, bendruomenės gyvenimo kokybei, sveikatai užtikrinti, viziją, pirmenybę teikiant palankios aplinkos verslui, investicijoms sudarymui bei paramos jaunai šeimai didinimui; √ efektyvinti viešąjį sektorių, atsisakant nereikalingo turto, racionalizuojant įstaigų tinklą, perduodant dalį viešųjų paslaugų verslui, bendruomenėms; √ kontroliuoti savivaldybės įmonių, vadovų veiklą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos; √ parengti ilgalaikę biudžetinė ...

LSDP Utenos rajono skyriaus rinkimų programa

LSDP Utenos rajono skyriaus rinkimų programa

Įsipareigojame: √ Įgyvendinti Emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai programą, numatant galimybę teikti finansinę paskatą įsigyjant būstą šeimoms, negavusioms banko paskolos; √ įkurti Pramonės parką, parengti investicinius paketus žemės sklypams, viešiesiems pastatams; √ įtraukti Smėlio kvartalą į daugiabučių namų atnaujinimo programą; √ parengti daugiabučių namų kiemų tvarkymo programą; √ toliau tęsti rajono žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros programą; √ rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Leliūnuose, Saldutiškyje, Daugailiuose, Kuktiškėse; √ rekonstruoti Aušros, Viešos, Gaspariškių gatves, atnaujinti Stoties, Tauragnų, Užpalių gatvių šaligatvius; √ įrengti miesto baseine SPA; √ pastatyti Ledo areną; √ rekonstruoti stadioną Krašuonoje, senąjį „Saulės“ gimnazijos pastatą, pritaikant jį gamtos, technologijų edukacijai bei švietimui, tv ...

Close