PIRMININKAS Taryba
Bražionis Linas Araminaitė Laura
Brasiūnienė Jūratė
PAVADUOTOJAI Bražionis Linas
Paulius Čyvas Sadauskienė Liudmila
Mardosienė Eitutė Čepukas Raimundas
Šapokienė Irma Čereškienė Jurgita
Vaškelis Ignas Čyvas Paulius
Zabiela Henrikas Eimutienė Giedrė
Gaižauskas Saulius
Atsakingas sekretorius Keraminas Virginijus
Šuminienė Asta Lankauskas Vaidas
Linartas Darius
Iždininkė Mardosienė Eitutė
Mikštienė Daiva Masiulienė Vida
Ramelis Arvydas
Prezidiumas Ringelevičienė Zita
Bražionis Linas Šapokienė Irma
Čereškienė Jurgita Šinkūnas Egidijus
Lankauskas Vaidas Spietinis Jonas
Mardosienė Eitutė Spietinis Vilius
Šapokienė Irma Stalnionienė Virginija
Šinkūnas Egidijus Stankevičienė Jūratė
Vaškelis Ignas Vaškelis Ignas
Zabiela Henrikas Zabiela Henrikas
Žiezdrienė Marina
Etikos ir procedūrų komisija Finansų komisija
Jakubonienė Ingrida Arbočienė Ligita
Morkūnaitė Daiva Kandižauskaitė Leokadija
Spietinis Jonas Urbonienė Edita
LSDP tarybos nariai
Šinkūnas Egidijus
Bražionis Linas
Mardosienė Eitutė
Vaškelis Ignas

Close