Vaidas Lankauskas: „Utenai – saugiam, dirbančiam, versliam ir moderniam miestui“

Vaidas Lankauskas: „Utenai – saugiam, dirbančiam, versliam ir moderniam miestui“

Vaidas Lankauskas: „Utenai – saugiam, dirbančiam, versliam ir moderniam miestui“

Smulkus ir vidutinis verslas yra valstybės ekonomikos variklis. Trys iš keturių darbo vietų yra sukuriama šiame versle. Galiu pasidžiaugti, kad mūsų mieste, be sėkmingai veikiančių stambiųjų verslo įmonių, savo vietą randa ir daugybė smulkaus bei vidutinio verslo įmonių. Dėl palankaus vietinės valdžios požiūrio,  ES investicijų, įgyvendinamų projektų mūsų miestas keičiasi, auga gyvenimo kokybė, vis daugiau jaunų žmonių steigia verslo įmones. Nors dažnai sulaukiame kritikos dėl investicijų į parkus, gatvių ir pastatų atnaujinimą, manau, kad Utenoje verslo aplinka yra palanki pradėti smulkų ir vidutinį verslą. Visiškai pritariu vieno sėkmingai dirbančio verslininko mintims, kad mūsų mieste yra ką veikti, reikia tik noro ir trupučio kūrybiškumo. O prie gražių norų įgyvendinimo prisideda ir miesto valdžia.

2014 m. pradėjo veikti mano ir darbo grupės parengta Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau SVV) rėmimo programa. Tai programa, skirta naujai įsteigtoms smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms bei asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Ji labai svarbi verslo pradžiai ir įsitvirtinimui rinkoje. Nors ir sulaukusi kritikos bei abejonių dėl jos naudos,  jau penkerius metus programa sėkmingai gyvuoja. Džiugu, kad nuo 2015 m. iki 2018 m. šios programos teikiama parama pasinaudojo 163 verslininkai. Iš viso verslui steigti ir plėsti iš programos skirta 170 tūkst. eurų finansinė parama. Vien 2018 metais programos lėšomis buvo finansuoti 42 SVV subjektų projektai – įsteigtos 24 naujos įmonės, sukurtos 38 naujos darbo vietos. Programos finansavimą gavo aštuonios uždarosios akcinės bendrovės, dešimt mažųjų bendrijų ir 24 SVV individualiai dirbantys subjektai. Utenos rajono savivaldybės biudžete 2018 m. buvo numatyta skirti 60 tūkst. eurų, tačiau šių lėšų neužteko, nes didžioji dalis lėšų buvo paskirstyta dar pavasarį. Tai rodo didelį susidomėjimą šios programos teikiamomis priemonėmis. Daug dėmesio programoje yra skiriama jaunam žmogui, verslams, kuriamiems kaimiškose vietovėse ir inovatyviems verslams.  Daugelis mums jau gerai žinomų smulkaus verslo įmonių pasinaudojo SVV programos finansavimu. Tai: „Vanilinis dangus“, „Paletės baras“, „Nebūk nuoga“, UAB „Ne tik svogūnai“ (Liūtas ir avelė), UAB „Parko terasa“ (FOOD LAB), UAB „Vyno pasaulis“ (Burgundijos restoranas), UAB „Colorita“, MB „Žalieji taksi“ ir daugelis kitų verslo įmonių. Turbūt kas antra smulkaus verslo  įmonė Utenoje pasinaudojo SVV programos finansavimu ir toliau sėkmingai plėtoja savo veiklą.

Daug dėmesio Utenos rajono savivaldybėje yra skiriama individualiai dirbantiems  asmenims. Galiu drąsiai teigti, kad programoje nustatyti maži fiksuoti pajamų mokesčiai, dirbantiems su verslo liudijimais bei daug kitų papildomų lengvatų, siekiančių nuo 40 iki 100 proc., daugelį žmonių paskatino imtis savo nuosavo verslo. Fiksuoti mokesčiai dirbantiems su verslo liudijimais nesikeičia nuo 2011 metų, o 2018 metais buvo sumažinti dar 10 proc. Štai 70 proc. lengvata  taikoma gyventojams įsigyjant verslo liudijimą, sulaukus senatvės pensijos amžiaus bei tėvams ar įtėviams, auginantiems neįgalų vaiką; 100 proc. lengvata taikoma mokiniams ir studentams bei daugybė kitų lengvatų. Nuo 2011 metų žmonių, dirbančių savarankiškai, skaičius palaipsniui auga, o Utena yra pavyzdys kitoms Utenos apskrities savivaldybėms. Pagal dirbančių su verslo liudijimais asmenų skaičių, kuris 2018 m. pasiekė 1500, esame tarp pirmaujančių savivaldybių. Pavyzdžiui, Utenos rajono savivaldybės teritorijoje su verslo liudijimais dirba 1497 asmenys, Anykščių – 746, Molėtų – 754, Zarasų – 392, Ignalinos – 383 asmenys.

Naujai įsteigtoms smulkioms ir vidutinio verslo įmonėms yra taikoma ir daugiau lengvatų, pavyzdžiui, jos gali būti  atleidžiamos nuo nekilnojamojo turto mokesčio, žemės (žemės nuomos) mokesčio (pirmus veiklos metus – 100 proc., antrus – 50 proc.).

Nuo 2006 m. daug laiko skiriu Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos veiklai, esu asociacijos pirmininko pavaduotojas ir valdybos narys. Per eilę metų pavyko nuveikti daugybę darbų smulkaus verslo labui tiek Lietuvoje, tiek Utenoje. Per pastaruosius metus asociacija tiesiogiai ir per Smulkaus ir vidutinio verslo tarybą pateikė virš 50 siūlymų socialiniams, mokestiniams teisės aktams, susietiems su vidutiniu ir smulkiuoju verslu. Džiugu, kad į daugumą iš jų buvo atsižvelgta. Nuo 2019 m. SODROS mokestis dirbantiems su verslo liudijimais sumažėjo nuo 138 iki 81 euro per mėnesį. PSD mokestis dėl padidintos minimalios mėnesinės algos nežymiai padidėjo. Pavyko susitarti dėl mokesčių asmenims, dirbantiems su individualios veiklos pažyma. Šie mokesčiai 2019 m. beveik nesikeičia.

Gera naujiena, jog ketinama keisti viešųjų pirkimų įstatymą, kurio patikslinimui  teikėme siūlymus, kad atsirastų daugiau galimybių smulkiausiems verslams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Siekiame, kad būtų padidinta PVM riba dirbantiems  individualiai. Šis klausimas apsvarstytas ES komisijoje. Tikimės, kad Lietuvos finansų ministerija pritars PVM ribos didinimui.

Vienas iš svarbiausių projektų, kuris palies apie 25 000 Lietuvos, taip pat ir Utenos, dirbančiųjų smulkiajame versle, – Finansų ministerijos parengtas projektas, kuriuo siūloma naikinti statybos, automobilių remonto, santechnikos, auklių, nuomos veiklas, dirbantiems pagal verslo liudijimą. Asociacija  pateikė daug argumentuotų siūlymų, vyksta intensyvios derybos su ministerijų atstovais ir tikimės, kad į svarbiausius mūsų siūlymus bus atsižvelgta ir šios veiklos išliks. Tai prisidėtų prie smulkiojo verslo išlikimo, neleistų žmonėms emigruoti, didintų kainų konkurencingumą, mažintų šešėlį, gerintų paslaugų prieinamumą.

Nuo 2011 m. Utenos rajono rinkėjų valia esu Utenos rajono savivaldybės tarybos narys. Nuo 2015 m. – Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto pirmininkas, Utenos regiono plėtros tarybos narys, todėl drąsiai galiu teigti, kad gerai žinau ir suprantu smulkaus ir vidutinio verslo sunkumus bei lūkesčius. Tikiu, kad Utena ir ateityje bus saugus, dirbantis, verslus ir modernus miestas.

Neatlygintina politinė reklama, parengta paties kandidato.

Close