Skyriaus taryba

Skyriaus taryba

Brasiūnienė Jūratė
Čepukas Raimundas
Čereškienė Jurgita
Eimutienė Giedrė
Gaivenienė Laura
Jankauskienė Raimonda
Keraminas Virginijus
Lankauskas Vaidas
Linartas Darius
Mardosienė Eitutė
Masiulienė Vida
Pakenienė Jolanta
Ringelevičienė Zita
Sadauskienė Liudmila
Spietinis Jonas
Stalnionienė Virginija
Žvirblis Valdemaras
Šapokienė Irma
Šuminienė Asta
Vaškelis Ignas
Vigelienė Elvyra

Close