Skyriaus taryba

Araminaitė Laura
Brasiūnienė Jūratė
Bražionis Linas
Sadauskienė Liudmila
Čepukas Raimundas
Čereškienė Jurgita
Čyvas Paulius
Eimutienė Giedrė
Gaižauskas Saulius
Keraminas Virginijus
Lankauskas Vaidas
Linartas Darius
Mardosienė Eitutė
Masiulienė Vida
Ramelis Arvydas
Ringelevičienė Zita
Šapokienė Irma
Šinkūnas Egidijus
Spietinis Jonas
Spietinis Vilius
Stalnionienė Virginija
Stankevičienė Jūratė
Vaškelis Ignas
Zabiela Henrikas
Žiezdrienė Marina
Šuminienė Asta

 

Close