Skyriaus vadovybė

 

l. e. p. Linas Bražionis

SKYRIAUS PIRMININKAS

Jovita Strazdienė
ATSAKINGASIS SEKRETORIUS

 utena.lsdp@gmail.com, tel. mob. 8 687 43809

PIRMININKO PAVADUOTOJAI:

Eitutė Mardosienė

Vaidas Lankauskas

Laura Gaivenienė

Henrikas Zabiela

 

Close