Skyriaus vadovybė

 

l. e. p. Vaidas Lankauskas

SKYRIAUS PIRMININKAS

Jovita Strazdienė
ATSAKINGASIS SEKRETORIUS

 utena.lsdp@gmail.com

PIRMININKO PAVADUOTOJAI:

Eitutė Mardosienė

Laura Gaivenienė

 

 

Close