Vilija Blinkevičiūtė. Mes – socialinis skydas Lietuvai ir Europai

Vilija Blinkevičiūtė. Mes – socialinis skydas Lietuvai ir Europai

TV reportažas suglumina. Veiksmas vyksta vieno rajono savivaldybėje.

Gyvenvietė. 7 kilometrai nuo rajono centro. Buvusios mokyklos bendrabutis pertvarkytas į puikius socialinius būstus. Didžioji dalis lėšų iš 0,5 milijono eurų – ES parama. Rajono valdžia tik per vargus randa norinčių apsigyventi šiuose butuose, nors eilė socialiniam būstui gauti didelė.

 Ir rajono meras, dešinysis politikas, pratrūksta (tiksli citata): „Mes nesuprantam, ko norim. Mes esam jau išpuikę nuo begalybės lengvatų, nuo begalybės pašalpų, nuo begalybės valdžios sudarytų sąlygų, kad mes galim naudotis viskuo. Atsisakyti gyventi tokiame bute yra nuodėmė.“

Ir pasiūlo išbraukti iš laukiančiųjų socialinio būsto eilės visus, kurie atsisakė valdžios pasiūlymo.

Reportažo pabaiga.

Čia kur toks rojus, kuriame skurstantieji yra išpuikę iki begalybės (visi iki vieno?) ir valdžios apkamšyti pūkinėmis pagalvėmis? Lietuvoje? Čia tiek daug socialinių paslaugų ir paramos neįgaliesiems, vienišoms mamos ir tėčiams, čia taip smarkiai rūpinamasi visais vaikais ir senoliais, kad jau dar daugiau norėti yra nuodėmė? Ir visa tai Lietuvoje, kurioje turtinė ir pajamų nelybė, skurdas ir atskirtis – vieni didžiausių ES?

Toks valdžios ir politikų požiūris, šiuo atveju nuskambėjęs iš rajono mero lūpų, privedė Europą prie socialinio liepto galo. Lietuvą – taip pat. Užtenka paminėti, kad Lietuvoje skursta kas ketvirtas vaikas, o visoje ES – apie 25 milijonai vaikų.

Iiliuzijos Europoje, kad laisvoji rinka išspręs visas žmonių problemas, jau baigėsi. Praėjusiais metais Gioteborge ES institucijos, profesinės sąjungos sutarė, kad būtina vykdyti Socialinių teisių ramsčio politiką. Aiškiai pasakyta, kad nebus socialinės Europos – neliks ir Europos Sąjungos. Didžiąja dalimi toks dėmesys socialinei politikai – Europos socialdemokratų nuopelnas. Socialdemokratai grįžta į aiškios kairiosios politikos kelią.

Ką siūlo Europos socialdemokratai? Paminėsiu tik kelis siūlymus ir veiklos kryptis socialinio teisingumo srityje.

ES turėtų priimti ambicingą Nulinio skurdo planą, skirtą perpus sumažinti skurdą iki 2030 metų ir panaikinti skurdą iki 2050 metų. Būtina, kad valstybės narės nustatytų pakankamas minimalių pajamų sistemas, skirtas žmonėms, gyvenantiems žemiau skurdo rizikos ribos. Nei senatvės pensija, nei minimalus atlyginimas negali būti mažesni už skurdo ribą.

Vienas iš pagrindinių siūlymų – Europos vaikų garantija, kuri leistų vaikams vaduotis iš skurdo jau ankstyvoje vaikystėje ir padėtų suteikti lygias galimybes įgyti ne tik nemokamą, bet ir kokybišką išsimokslinimą, gauti kokybiškas sveikatos ir priežiūros paslaugas, turėti tinkamą būstą ir tinkamai maitintis. Išskirtinis dėmesys – vienišoms mamoms ir tėčiams, auginantiems vaikus.

Tai reiškia, kad būtina sukurti ambicingesnę darbo ir asmeninio, šeimos gyvenimo pusiausvyrą užtikrinančią politiką: lanksčios motinystės, tėvystės, tėvų ir slaugytojų atostogos; nebrangios, aukštos kokybės priežiūros paslaugos vaikams ir negalintiems savimi pasirūpinti žmonėms. Tai vienintelis būdas iš tiesų skatinti ir užtikrinti lygias moterų teises, atlyginimus ir pensijas, taip pat tėvų lygiateisišką dalyvavimą šeimos gyvenime. Tai reiškia ir moterų sveikatos bei reprodukcinių teisių skatinimą, įskaitant galimybę visoje ES moterims teikti saugų ir teisėtą abortą.

Būtina priimti bendrą visai ES direktyvą dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų visų formų darbui. Europoje turi būti uždrausta nulinių valandų darbo sutartis. Laikas grįžti prie reikalavimo, kad darbo diena neturėtų trukti ilgiau kaip 8 valandas.

Socialdemokratai siūlo mažinti per didelę (ir vis didėjančią) pajamų nelygybę, įvedant progresinius, kapitalo, turto mokesčius labiausiai pasiturintiesiems.

Dalis išvardintų pasiūlymų jau svarstomi Europos Parlamente, tačiau pasiekti sprendimus lengva nebus. Tai puikiai iliustruoja mano pasiūlyta Europos vaikų garantijos iniciatyva, kuriai priešinasi krikščionys demokratai ir liberalai. Priešinamasi ir mūsų siūlymui ateinančių 7-erių metų ES biudžete numatyti konkrečias investicijas į mūsų vaikus – 10 milijardų eurų.

Europos Parlamento dešiniesiems, kaip ir tam rajono savivaldybės merui, atrodo, kad socialinės pagalbos vaikams ir šeimoms yra per daug.

Džiaugiuosi, kad aiškūs socialiniai sprendimai numatyti mūsų, Lietuvos socialdemokratų partijos, vizijoje iki 2024 metų. Universali nacionalinė senatvės pensija, adekvačios ir ilgalaikės nedarbo išmokos, didesnė piniginė parama šeimoms ir ypatingai vaikams, socialinių paslaugų plėtra – tai tik dalis priemonių įveikti skurdą ir socialinę atskirtį.

Einame vienintele teisinga kryptimi. Einame kartu su Europos socialdemokratais. Tik mes visi kartu galime sukurti ir išlaikyti socialinį skydą. Ir Lietuvoje, ir Europoje.

Politikę galite sekti Facebook  

Susiję straipsniai

Close